مشارکت سرای نوآوری افق در برگزاری رویداد اینوتکس تبریز

سرای نوآوری نسل چهارم افق وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی تبریز در برگزاری رویدئاد اینوتکس تبریز ( بزرگترین رویداد فناوری استان) مشارکت فعال داشت. 

در این رویداد دکتر رضاپور به عنوان یکی از داوران رویداد نیز حضور داشتند.

تجلیل از فعالان عرصه نوآوری