رویداد مشترک صنعت ودانشگاه

ثبت نام بسته شده
برای این رویداد 24 ساعته به ما بپیوندید

ما هر ساله از جامعه ، شرکا و کاربران نهایی خود دعوت می کنیم که به ما مراجعه کنند و با ما دیدار کنند! این یک رویداد ایده آل برای گردهمایی و ارائه ویژگی های جدید ، نقشه راه نسخه های آینده ، دستاوردهای نرم افزار ، کارگاه های آموزشی ، جلسات آموزشی و ... است. این رویداد همچنین فرصتی برای نمایش مطالعات موردی ، روش شناسی یا تحولات شرکای ما است. آنجا باشید و مستقیماً از منبع ویژگی های نسخه جدید را ببینید!

تاریخ و زمان
۱۴۰۰/۰۳/۱۴
۱۴۰۰/۰۳/۱۴
شروع - 4:30
۱۴۰۰/۰۳/۱۵
۱۴۰۰/۰۳/۱۵
پایان - 4:30 Asia/Tehran
مکان

دانشگاه آزاد اسلامی آذرشهر

آذرشهر
ایران
--دانشگاه آزاد اسلامی آذرشهر--
جهت اطلاع
سازمان‌دهنده

دانشگاه آزاد اسلامی آذرشهر

--دانشگاه آزاد اسلامی آذرشهر--
اشتراک گذاری

بدانید که مردم در مورد این رویداد چه می بینند و چه می گویند و به مکالمه بپیوندید.