مرکز رشد واحد تبریز 

مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی تبریز در راستای ایجاد زمینه کارآفرینی و حمایت از نوآوری و خلاقیت نیروهای محقق جوان در تاریخ ۱۳۹۱/۰۹/۱۲ موافقت اولیه خود را از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی دریافت نمود. با توجه به اینکه استان آذربایجان شرقی به ویژه شهر تبریز یکی از قطبهای علمی و صنعتی کشور محسوب می شود، کمک به رونق اقتصاد استانی مبتنی بر فناوری و ایجاد فضای لازم برای گسترش و رشد واحدهای کوچک و متوسط دانش مدار و فناور سرفصل برنامه راهبردی این مرکز می باشد. این مرکز در تلاش است به بسترسازی ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب به منظور جذب کارآفرینان و دانش‌آموختگان دانشگاهی در زمینه‌های منجر به توسعه فناوری پرداخته و با تولید و توسعه محصولات و فرآیندهای فناور قابل عرضه به بازار گامی در جهت نیل به اهداف ایران ۱۴۰۴ و رسیدن به چشم انداز سند توسعه ایرانی اسلامی بردارد .  هم اکنون طرح های مختلفی در این مرکز مبتنی بر نسل چهار در حال اجرا می باشد. از جمله خدمات این مرکز می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

      تامین فضای کاری

      خدمات مشاوره 

         تامین مالی طرح ها 

      کمک به تجاری سازی محصول

از سوی دیگر سه مرکز رشد مصوب در واحدهای مختلف استان فعال می باشند. 


ارتباط با مرکز رشد دانشگاه تبریز