لیست تفاهم نامه های منعقد شده با بخش دولتی

 • پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی مهر 1399

  همکاری فناوری

 • شهرک صنعتی شهید رجائی  خرداد 1400

  همکاری فناوری

 • دانشگاه آزاد  خرداد 1400

  همکاری فناوری 

لیست تفاهم نامه های منعقد شده با بخش خصوصی 

 • شتابدهنده پویان مهر 1399 

  خدمات شتابدهی

 • شتابدهنده آوای سبز اردیبهشت 1400

  خدمات شتابدهی 

 • شرکت خدمات فناوری پیشگامان علم و فناوری  اردیبهشت 1400

  خدمات تجاری سازی