فضای اداری و کارگاهی

سرای نوآوری افق در قالب یک ساختمان چهار طبقه در متراژی بالغ بر 1600 مترمربع راه اندازی می گردد.  دو طبقه از این فضا به مجموعه کارگاه­ها و آزمایشگاه ها اختصاص یافته و بقیه نیز در قالب فضاهای اشتراکی و کاری و دفتر سرای نوآوری مورد استفاده قرار خواهد گرفت. 

لیست کارگاه ها و آزمایشگاه های موجود

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آذرشهر با 21 کارگاه و آزمایشگاه در حوزه های برق، کامپیوتر، مکانیک و عمران در حال ارائه خدمات به دانشجویان داخل و خارج از واحد می باشد. از شاخصه های مهم این واحد  در کارگاه ها تجمیع آنها در دو طبقه  از 300 متر می توان عنوان نمود. عنوان آزمايشگاه/كارگاه

الكترونيك صنعتي-اندازه گیری الکتریکی

آزمایشگاه ديجيتال

الكترونيك صنعتی

سيم پيچي AC , DC

تاسيسات برق

مدار فرمان

میکروکنترلر 

کنترل خطی و صنعتی

فيزيك مكانيك-حرارتي

PLC

هیدرولیک وپنوماتيك

جوشكاري

تاسيسات مكانيك

آزمایشگاهماشین های الکتریکی 1

آزمایشگاهماشین های الکتریکی 2

آزمایشگاه تعمیر تلوزیون

آزمایشگاه شبکه

نقشه برداري

مكانيك خاك

آزمایشگاه بتن

مصالح ساختماني